Publicerad den

Hollywood nights

Finns inget bättre än att få en ”brake” från all stress,
sätta sig på en plan åka riktigt långt bort och få vara
med sina nära och kära. Jag har ofta svårt att släppa
kontrollen och känner alltid en viss oro över mitt företag.
Det beror mycket på att jag är väldigt känslig och väldigt
rädd för att saker och ting ska gå fel. Men en sak har
jag lärt mig under resans gång man måste våga misslyckas
för att kunna lyckas! För mig har min man varit det allra
viktigaste stödet för att komma så här långt!