Publicerad den

The Mom & Pop store

Det finns många fördelar att driva företag ihop men sin man
Dels får man vara tillsammans och vara kreativa när som helst
på dygnet när någon ny idé poppar upp. Ganska ofta är Magnus
i vår butik i Köpenhamn och när vi möts på kvällen går munnen
i ett kör främst på mig då jag sett något på nätet som inspirerat
mig. För man inspireras av allt som man gör i livet, en film, ett
tv – program, resor eller bara människor på stan. Vera Velour är
vår baby som behöver mycket kärlek för att kunna frodas och vi
växer i lagom takt år för år och kan känna oss stolta vad vi åstad-
kommit med 4 butiker och web shop.